Bấm Vào Đây

Chính nguyên tắc 'bảo mật cố hữu' là nguyên nhân đằng sau việc Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới thời điểm này không dám công bố thông tin chi tiết về các nhân sự có tên trong danh sách 22 người 'vào quy hoạch' Bộ Chính trị và Ban Bí thư, theo một nhà báo độc lập và nhà phân tích tình hình chính trị từ Việt Nam.

Hôm 06/2/2015, từ Sài Gòn, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng đưa ra lời giải thích:

"Đó là nguyên tắc bảo mật cố hữu của Đảng và họ đưa danh sách đó vào độ tuyệt mật, theo tôi biết là như vậy.

"Và từ trước đến nay, nếu không vì áp lực của dư luận hoặc trong nội bộ, thì không bao giờ họ cung cấp danh sách đó cho tới ngày Đại hội Đảng.

Trước câu hỏi vì sao lại phải 'bảo mật' danh sách các cán bộ được đưa vào quy hoạch vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Dũng nói tiếp:

"Bởi vì những chế độ độc tài, độc đảng luôn sợ sự minh bạch, công khai...

"Cho tới chừng nào ở Việt Nam vẫn còn chế độ độc đảng, độc tài thì không thể có chuyện minh bạch thông tin, đặc biệt là những thông tin nội bộ", Tiến sỹ Dũng nói với BBC.