Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)


Nhớ ai hơn nhớ chú Đồng
Công hàm chú ký Biển Đông dâng Tàu

Nhắc đến Hoàng Sa Trường Sa là tôi lại nhớ chú Phạm Văn Đồng. Kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa, tôi vẫn nhớ chú Phạm Văn Đồng hơn là nhớ cố Thiếu tá Ngụy Văn Thà.

 

Nỗi nhớ của tôi dành cho ông Thủ tướng nước VNDCCH “bị” nhiều hơn với vị sĩ quan Hải Quân của VNCH, vì:

Một là, nếu không có cái công hàm lịch sử của chú Đồng ký ngày 14/9/1958 ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ CHND Trung Hoa xác lập vùng biển của nước Tàu bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì chắc gì đã xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa ngày 17/1/1974 giữa nước “anh em” và Việt Nam Cộng hòa;

 


Hai là, chuyện người dân Việt bảo vệ biển đảo nước Việt là chuyện bình thường, là chuyện đương nhiên, là bổn phận, là nghĩa vụ của người công dân; hơn thế nữa đó là lệnh truyền, là di chúc của tiền nhân:

“Các người phải nhớ lời ta dặn
không để mất
một tấc đất của tiền nhân để lại
hãy đề phòng
quân đại hán Trung Hoa!
lời nhắn nhủ
cũng là lời di chúc
cho muôn đời con cháu nước nam ta.”
(Trích Di chúc của Vua Trần Nhân Tông, 1258-1308)

Còn chuyện dân Việt lại đi dâng đất liền, biển đảo Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp là giặc phương Bắc, mới là chuyện lạ đời, chuyện không ai có, chuyện trác lạc, trái khoáy.

Thành thử, trong dịp kỷ niệm 40 năm trận Hải chiến Hoàng Sa, nhớ tới Hải quân Thiếu tá Ngụy văn Thà cùng 73 chiến sĩ Hải quân VNCH đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc, nếu không làm được đều gì có ý nghĩa để gọi là tưởng niệm, tri ân những người con dân Việt đã xả thân mình thực hiện đúng di chúc của tổ tiên, thì thiển nghĩ, chỉ một nén hương lòng thôi cũng đủ.

Còn đối với phường Việt gian bán nước nối giáo cho giặc, cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mã tổ, thì người dân Việt không biết phải đốt gì, làm gì cho đủ, cho xứng với tội ác của chúng đã gây nên cho dân tộc, tổ quốc Việt Nam.

Nhớ ai hơn nhớ chú Đồng
Công hàm chú ký Biển Đông dâng Tàu
Công hàm trước, hải chiến sau
Tay ông nhuốm máu Hoàng Sa thủa nào...

 

Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com