Lê Dủ Chân (DanLamBao)


Hiến pháp, hiến pháp!
Bà con ơi đã quá mệt rồi
Nói nhiều làm gì cho tổn sức hao hơi
Tốn giấy mực mất thời gian không cần thiết
Chín mươi triệu dân họ đâu cần biết
Hiến pháp là cái quái gì của lũ Việt gian
Họ chỉ biết chế độ này là chế độ tham tàn
Mọi đau khổ đều đến từ bọn chúng.

 

Dân đang sống dưới đùi cui họng súng
Hiến pháp nào bảo vệ họ được đây!
Bảy mươi năm trên đất nước này
Bản hiến pháp chỉ là tờ giấy lộn
Ba lần bốn lượt pha pha trộn trộn
Vẫn là đồ hồ lốn lai căng
Dân vẫn cứ dưới dái trên răng
Đảng vẫn giữ “ba-tăng” lãnh đạo.

Quốc hội là ai là phường bát nháo
Thứ lộn sòng ăn cháo đá bát nhân dân
Trông mong gì vào bè lũ vong thân
Đã bán hết linh hồn cho quỷ dữ
Lạ gì thứ dân bầu đảng cử
Tấm bình phong của chế độ độc quyền
Tay ôm thẻ đảng miệng ngậm đồng tiền
Còn đâu chổ cho nhân dân và tổ quốc.

Nhà nước này còn là còn quốc nhục
Còn đói nghèo còn đàn áp bất công
Một vạn bản hiến pháp cũng như không
Khi quyền lực nằm trong tay chế độ
Chỉ khi nào nhà nước này sụp đổ
Thì người dân mới có chổ của mình
Xây dựng nên bản hiến pháp anh minh
Cho tổ quốc cho nhân dân nước Việt.

12/01/2013
Lê Dủ Chân
danlambaovn.blogspot.com