Cập nhật: 09:16 GMT - thứ ba, 8 tháng 10, 2013Tình cảnh kinh tế xã hội Việt Nam hiện rất khó khăn


Ông Phạm Đình Trọng, nhà văn quân đội từng mang quân hàm đại tá, nói với BBC rằng ông không có hy vọng gì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 sẽ giải quyết được các vấn đề kinh tế-xã hội bức xúc hiện nay của đất nước.
Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa kểt thúc sau hơn một tuần họp bắt đầu từ ngày 30/9.

 

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân vật lịch sử cùng thời với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đời hôm 4/10.
Tuy nhiên, Đại tá Trọng nói việc này không ảnh hưởng gì đến hội nghị trung ương vì ‘họ họp thì vẫn cứ họp’.
‘Vì sự tồn tại’
Bình luận về các nội dung hội nghị, ông Trọng nói ông đánh giá vấn đề sửa Hiến pháp là quan trọng nhất.
Ông cho rằng ngay trong số các ủy viên trung ương hiện nay cũng có những ý kiến khác với quan điểm chính thống của Đảng về Hiến pháp.
“Hiến pháp phản dân chủ, phản cuộc sống, đi ngược xu thế thời đại, có những người thấy được điều đó,” ông nói.
Tuy nhiên, tại hội nghị thì ông Trọng cho rằng các ủy viên trung ương ‘phải thống nhất theo ý lãnh đạo bởi vì họ muốn tồn tại, muốn giữ vị trí của họ’.
"Sự tồi tệ của tình hình kinh tế hiện nay là do điều hành quá kém cỏi, do tham nhũng. Đó là nguyên nhân từ Đảng nên không thể giải quyết được đâu."
Đại tá Phạm Đình Trọng
Về các giải pháp mà Trung ương Đảng bàn bạc cho tình hình kinh tế-xã hội hiện nay của đất nước, ông Trọng nói: “Những việc Trung ương đặt ra có giải quyết được vấn đề gì đâu.”
“Sự tồi tệ của tình hình kinh tế hiện nay là do điều hành quá kém cỏi, do tham nhũng,” ông nói, “Đó là nguyên nhân từ Đảng nên không thể giải quyết được đâu.”
Còn về cải cách giáo dục, vốn cũng là một nội dung chính của hội nghị, Đại tá Trọng cho rằng Đảng đã ‘bao nhiêu lần quyết tâm rồi đó chứ’.
“Nhưng tình trạng lần này bi đát hơn. Suy thoái về kinh tế dẫn đến suy thoái toàn bộ xã hội,” ông nói thêm.
“Muốn cải cách giáo dục trước hết phải nâng cấp cả xã hội lên, nâng cấp về kinh tế-văn hóa, nhưng trong tình trạng này Đảng không làm được.”
Ông Trọng cũng nhận định rằng uy tín của người đứng đầu Đảng là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay trong nhân dân ‘rõ ràng xuống thấp vô cùng’.
“Nhưng uy tín (của ông Trọng) trong Đảng thì còn do các nhóm thế lực tác động,” ông nói.
“Hiện nay lòng tin của dân vào Đảng rất thấp. Một số người dân còn tin vào Đảng là vì quá khứ.”
Ông Trọng từng là đảng viên nhưng ông đã tuyên bố ra khỏi Đảng từ năm 2009.

 ( BBC )