Danlambao - Chiều ngày 18/12, Website của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn vừa phổ biến Thông cáo báo chí về việc nhà cầm quyền Việt Nam ngăn chặn Huỳnh Trọng Hiếu đi Hoa Kỳ.

 
Huỳnh Trọng Hiếu bị công an ngăn chặn, bắt giữ khi chuẩn bị xuất cảnh sang Hoa Kỳ để thay mặt gia đình nhận giải thường Hellmen-Hemmett năm 2012 của tổ chức Human Rights Watch. Đây là giải thưởng được trao cho ông Huỳnh Ngọc Tuấn và cô Huỳnh Thục Vy.
 
Bản Tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc ngăn chặn đối với Huỳnh Trọng Hiếu, đồng thời khẳng định: "Những hành động hạn chế tự do ngôn luận như vậy không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế". 
 
"Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam bãi bỏ những hạn chế đi lại đối với ông Hiếu và thực hiện các bước đi để cho phép gia đình ông và mọi người Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một các ôn hoà mà không sợ bị trả thù".
 
Cô Huỳnh Thục Vy, chị ruột Hiếu, nhận định hành động ngăn chặn xuất cảnh là thái độ 'căm thù và sự sách nhiễu liên tục' của công an đối với gia đình.
 
Dưới đây là nguyên văn bane tuyên bố trên Website Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
 
Tuyên bố về việc ngăn chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Hoa Kỳ
 
Chúng tôi quan ngại về việc chính quyền Việt Nam can thiệp nhằm ngăn chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Hoa Kỳ để nhận giải thưởng Hellman Hammett của Human Rights Watch thay mặt cho cha mình là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và chị mình là Huỳnh Thục Vy. Ông Tuấn và bà Vy đã được trao giải vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa thông qua một loạt các bài báo trực tuyến.
 
Những hành động hạn chế tự do ngôn luận như vậy không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam bãi bỏ những hạn chế đi lại đối với ông Hiếu và thực hiện các bước đi để cho phép gia đình ông và mọi người Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một các ôn hoà mà không sợ bị trả thù.