Thôi,

thì đấy!

đất nước này các ông muốn làm gì thì làm

dù trên trời

hay dưới đất

các ông cứ tha hồ mà qui hoạch

Các ông cứ xây lầu đài, biệt thự

hết cái này đến cái khác

theo ý các ông

cho con cái các ông

chúng tôi không thiết gì nữa

 


Cũng từ đây

các ông cũng đừng này nọ:

"của chúng tôi…, do chúng tôi…, và vì chúng tôi…"

(hay gì gì đó nữa)

các ông cứ thẳng thắn

vì nhau đi

cứ tự bầu bán

tự chia chác

tự lãnh đạo nhau đi

chúng tôi nhất định không nói gì thêm nữa


Cái đất nước này coi như là ao, là vườn thuộc về các ông

các ông cứ việc cho thuê

cho mượn

hay cho ai luôn

tùy hỉ

chúng tôi không ý kiến ý cò gì nữa cả


Các ông cũng chẳng cần bắt bớ, quăng chụp, đày đọa chúng tôi nữa

chúng tôi biết mình không có quyền gì cả

không có quyền nghĩ

không có quyền nói

cũng không có quyền thể hiện điều gì

dù là tình yêu quê hương

thì chúng tôi cũng chẳng tự phát nữa

cũng chẳng cần phải mắt trước mắt sau tụ tập để làm gì nữa

(biết các ông dị ứng hai chữ biểu tình nên tôi cố tránh)


Chỉ xin các ông hãy để cho chúng tôi được yên

đừng hướng dẫn

đừng định hướng chúng tôi đi đâu nữa cả

lòng vòng…

rồi lại lòng vòng

chúng tôi chóng mặt lắm rồi!


Một lúc nào đó

các ông cũng đừng hứng chí

(hay hứng tình)

chính sách này kia

rồi chèo

rồi kéo

rồi dụ dỗ (là vinh dự)

hoặc o ép chúng tôi cầm súng bước lên đầu chiến tuyến


Để làm gì?

và cho ai?

chúng tôi không mê muội, không tình nguyện nữa đâu!


Cái đất nước này coi như là của các ông

chẳng còn thuộc về chúng tôi nữa

vậy các ông tự lo mà giữ, mà bảo vệ cho mình đi chứ

chúng tôi chẳng có gì gọi là có, để mà giữ cả

cũng chẳng còn gì gọi là còn, để mà mất cả

chúng tôi cũng đâu phải là quân hầu quân tước gì của các ông

bảo sao nghe nấy

nói gì làm vậy…


Thì đấy!

chúng tôi tự nguyện

xin chào thua các ông!

chúng tôi muốn im!

bây giờ chúng tôi chỉ muốn được ngồi im!

mặc kệ các ông muốn làm gì thì làm, với đất nước này!


Vâng, thì cái đất nước này bây giờ là của các ông!

 

 

Trình Phụng Nguyên

danlambaovn.blogspot.com