Hôm 05/02/2016, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam, đã tuyên bố tự ra ứng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam dự kiến vào tháng 5 tới. Trong một bài viết trên trang Facebook của mình, ông cũng kêu gọi mọi người dân đủ điều kiện hãy tự ra ứng cử vào cuộc bầu cử sắp tới. Dường như sáng kiến của nhà hoạt động xã hội dân sự đang được nhiều người hưởng ứng.

 Để tìm hiểu thêm về việc tự ra ứng cử của người dân Việt nam, một quyền đã được ghi trong Hiến pháp cũng như Luật bầu cử Việt Nam và động cơ mục đích của việc ra ứng cử tự do, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội:  

 

 

 
Ts. Nguyễn Quang A - Hà Nội
 
13/02/2016Nghe