Ăn Ngủ Cho Khoẻ Xác, Cuộc Sống Sẽ Dài Ra!


Tết đến làm chi chỉ thêm già
Chúc nhau rồi Tết cũng đi qua
Chi bằng ăn ngủ cho khỏe xác
May ra cuộc sống kéo dài ra.

Trương Công Nghệ

Sống mãi thì ai cũng phải già
Như mùa xuân đến,mùa đông qua
Cứ ăn ,cứ ngủ cho khỏe xác,
Không lo,đời sống sẽ dài ra.

Bùi Ngọc Tô