Buông tay người rong chơi vùng xứ lạ 
Biển nhớ trời ngan ngát cõiThanh vân
Có gì vui trong sáu nẽo quẩn quanh 
Thà như giọt hàn sương ngoài cõi lặng  
 
Vô lượng kiếp ta rơi vào tục lụy
Niú áo người qua hết đọan đường xa
Mảnh trời xanh  vươn  cánh chim hồng nhạn
Tấu nhạc trời trên ngọn gió can qua
 
 Cuối chân mây độc huyền từng giọt nặng 
 Cơm ngàn nhà nhỏ lệ đắm nhân sinh 
 Hoa Phụng Vũ nở bên đời vô sắc
 Cung bậc trầm khai ngộ giấc nam kha
 
Đất mở ra cõi vô thường sự sống
Chốn cũ về thân gỗ mục xót xa 
Tiễn người đi  muôn vạn bước chân xa
Hải triều xuống rong rêu đời cô phụ 
 

Thân xác mõi mệt trổ về cát bụi 
Chuông chiêu hồn gỏ nhịp sắc không không 
Đoạn Trường khúc  xin gửi về Tịnh độ 
Buông tay nhau  mong trả hết  cho người
 
Trúc in đáy nước màu hiu hắt 
Trăng lạc bên đời  lạnh giấc mơ 
Chân thiên Bát Nhã thuyền neo đợi 
Trở về nhất thể một  sát na 

                    

Trịnh Diệu Tân