Lên Núi Tỏ Tình Cho Ăn Chắc

 

Tỏ tình với em trên đường phố

Khói bụi tạp nham ô nhiễm ngay

Khẩu trang em che kín mặt mày

Nghe sao kịp mô tê lời nói?

 

 

 

 

Em chạy scooter quen lạng lách

(Đi đêm ma sẽ gặp có ngày)

Cơm áo gạo tiền càng thúc bách

Lời yêu thương hối hả gió bay

 

Tỏ tình với em trên biển cát

Sóng nhấp nhô khỏa lấp dễ dàng

Nhằm nhò gì muối ướp thênh thang

Lời yêu thương không là thịt cá!

 

Tỏ tình với em trong quán xá

Khách vào ra ái ngại thấy bà

Muốn mời em ghé vườn sau nhà

Em ầu ơ gió đưa bụi chuối

 

Hay là cùng dẫn nhau lên núi

Toan tính thiệt hơn vứt lại sau

Càng lên cao trái tim càng ngầu

Tình cũng tận tình như trời đất!

 

Còn gì không để em thắc mắc?

Chim kêu vượn hú mây thênh thang

Mặc thế sự chụp giựt bon chen

Lên núi tỏ tình cho ăn chắc!

 

Corona, 03/2011

Võ Ý