Tôi biết rõ ngoài kia nắng vẫn đẹp
             Nụ hoa hồng vừa nở vội đêm qua
             Và con chim nhỏ bên thành cửa sổ
             Ngắm mây trời gọi nỗi nhớ thiết tha

 

                           Xuân hạ thu đông qua như cõi mộng
                           Đếm ngón tay trần lụy, gót sương về
                           Đá vũ trụ vẫn bay vào quỹ đạo
                           Ngân hà say trải mộng nẽo chân mù

                                              Mưa tháng bảy đẫm sầu sa giọt lệ
                                              Nhịp cầu Ô gảy cánh một nỗi đau
                                              Anh gọi tôi như từ muôn kiếp nợ
                                             Cháy hình hài tinh cầu lửa  hoang vu

                           Huyền thoại nào nối nhịp cầu Ô thước
                                  Một ngàn năm chịu nắng
                                  Một ngàn năm  chịu mưa
                                  Một ngàn năm trong bão tố
                           Để gạch nối hai đầu cầu vĩnh biệt
                           Đưa  ta về hội tụ  thuở hồng hoang

                                               Mưa tháng tám quên bờ trăng hẹn ước
                                               Nước mắt nào nhỏ xuống kiếp đa đoan
                                              Thiên thạch vỡ xé toang màng đại não
                                               Nhịp cầu Ô rụng xuống  một đời tang

                            Nếu sáng mai tiếng chim bên cửa sổ
                            Muốn  gọi người tỉnh dậy đợi nắng lên
                            Nửa hồn tôi còn  chìm trong đáy mắt
                            Một nửa hồn vùi giấc ngủ thiên thu
                                                                                    

                             TRỊNH DIỆu TÂN               
                              september/14/2012