Trong hoang vắng mênh mông ngày mùa hạ
           Bầu trời xanh ngan ngát chuổi hoa trăng
           Hàng sầu đông xỏa mềm cành lơi lả
           Tiếng sáo ai vừa vút giữa từng không 
 

           Em chẳng phải là Mỵ Nương lầu ngọc
           Một đài hoa câm nín rất sơ khai
           Chợt bừng giấc vừa qua cơn  mộng  mỵ
           Trái tim tình se sắt nỗi bi ai
 
           Mấy tháng ngày đợi chờ nghe tiếng sáo
           Chưa gặp người mà mang nỗi thiết tha
           Khúc Trương Chi , em nằm nghiêng gối mộng
           Từng cánh hoa trời rụng (xuống) phủ hồn say
 
           Bao nhiêu kiếp đã đợi người trở lại
           Dòng sông đời qua hết nẽo tri âm
           Mấy mươi năm thuyền tình say biển nhạc
           Điệp khúc trầm , trùng đứt một dây tơ
 
           Hồi chuông đổ bên kia đồi  vĩnh biệt
           Hương sứ vàng tản mạn cõi hành vân
           Đoạn Trường Khúc  từng giọt buồn gỏ nhịp
           Hoa Mạn Đà nở rộ mấy dòng kinh
 
          Trương Chi hởi , bình yên ngoài cõi lặng
          Khúc tào khang tiều tụy bước trần gian
          Gió xanh xao cỏ vàng bia mộ đá
          Trăng tội tình dấu mặt khóc trời đen 
 
                     TRỊNH DIỆU TÂN
                     Tháng 12 ,2011 .