Con về đây  nhìn đất trời giá lạnh
Hàng cau già nghiêng vạt nắng  xót xa
Dậu mồng tơi xơ xác tháng ngày qua
Bàn tay Mẹ không còn chăm vun xới 
 
Hình ảnh Mẹ vẫn còn nguyên vẹn đó 
Gió hanh vàng  bay tóc  trắng buồn hiu 
Giòng nước mắt  miên man đời góa bụa 
Chuông mỏ chiều thê thiết tháng ngày qua

 

 
Ngày Mẹ  mất không kịp về tạ tội 
Nẽo trời xa giọt lệ tiễn đưa người
Sự nghiệp đó  bên trời còn lận đận 
Sách vở đầy  chưa trả nợ áo cơm
 
Đành ngoảnh mặt phiến đá lì trỉu nặng 
Mắt vô tình rổng lặng  giữa trời đen
Đời viễn xứ  sống kiếp người xa lạ 
Giòng thanh lương gội hết nỗi ưu phiền
 
Con về đây  trước mộ bia thầm lặng 
Muộn màng xin quỳ gối khóc Mẫu Thân 
Tim đau đớn  mang  bao  điều lầm lỗi
MẸ tâm từ  xin tha thứ cho con
 
TRỊNH DIỆU TÂN