Cánh diều mỏng anh trải dài tuổi nhỏ
Trên đồng xanh chạy nhảy bước chim  di
Ngôi trường ấy đong đầy  niềm nguyện ước 
 Và mắt em khao khát tuổi đời xanh 
 
Tổ quốc gọi anh lên đường chinh chiến
Cánh đại bàng rợp nắng mặt trời nghiêng 
Tim mảnh thú trên chiến trường bảo lửa
Vó câu hồng muôn  dặm  vạn cốt khô
 
Hơn  30 tuổi anh làm thân tù tội
Rụng xuống cùng Tổ quốc vấn  khăn tang
Thế đã định trên cuộc  cờ nghiệt ngã
Quốc gọi hồn nhỏ máu những đêm đen 
 
 Đành cúi mặt xin đổ thừa vận nước
" Mất cả sơn hà cứ tưởng như mơ "[thơ Trạch Gầm ]
Đời còn lại ôm  nỗi sầu vong quốc 
Mảnh cơ đồ rách  nát xé tim gan


 
Xin thân xác phủ màu cờ tổ quốc 
Tưới máu mình trên xương thịt anh em 
Ta Tráng Sỉ hề
!  một đi không trở lại 
Ta Anh  Hùng hề! nguyện chết với quê hương 


Trịnh Diệu Tân