vô ưu

 


không đợi cũng không chờ


bỗng dưng vô tự bất ngờ vô ngôn


gì là cái thiền môn


tưởng không tưởng có hết hồn vô ưu


võ ý