Hit And Run
Hồ sơ DMV (1) của em
trắng tinh trang giấy
suốt mấy chục năm cầm lái
là điều thú vị bất ngờ
em là một good driver
một công dân gương mẩu

 


Hồ sơ car insurance của em
trắng tinh trang giấy
suốt mấy chục năm cầm lái
mỗi ngày xuôi ngược mấy lần
trên khắp các nẻo đường Mỹ quốc
vì tâm tình riêng tư vì sinh kế
vẫn thói quen cẩn thận an toàn
được hãng bảo hiểm cho điểm son
mỗi năm giảm tiền hụi chết là điều thú vị the best!

Trong hồ sơ DLS (2) của anh
mới ghi thêm một lần đau hơn bò đá
bị hit and run mất dấu
gây tổn thương trái tim ngu ngơ
mà người hit and run ai ngờ
là công dân gương mẩu là good driver!
Cù Hanh
Corona, 2010

(1) Department of motor vehicle
(2) Department of loving story