(Xem Video, Công An Việt nam đạp vào mặt người dân yêu nước, đi biểu tình chống xâm lược Trung quốc)

        Công An tên Minh đạp vào mặt người dân

Hả hê lòng dạ bề trên

Vừa lòng sư phụ trùng tên dưới mồ

‘Vẻ vang’ thay lủ côn đồ

Ra tay chà đạp lên mồ tổ tiên

Khen thay cho kẻ bạo quyền

Rấp tâm tuyển chọn những tên hung tàn

Chủ sai bảo cứ cắn càn

Biểu lộ yếu nước, cũng phang bể đầu

Nhà tu, trí thức, mầy tau

Buông lời thô lổ ngỡ ngàn làm sao

Yêu nước hả? Biết tay tao!

Đây nầy mấy đạp cho vao mặt mầy

Nhớ đấy nhé, gặp lần sau

Ông bẻ gãy cổ vẹo đầu chẳng chơi

Luật pháp hả? Thẳng một lời

Ông đây là luât, là trời cũng ông

'Nhân dân' bây có biết không

Muốn được yên phận, hãy câm miệng nào!

Gurnee July 24, 2011

Lục Phan