20150716_180901
20150716_200300
20150716_200313
20150716_200525
20150717_115345
20150717_122837
20150717_132839
20150717_140129
20150718_144704
20150718_191056
20150719_005709
20150719_020048
20150719_112118
20150720_030732
20150720_162445
20150721_180519
IMG_0791
IMG_0795
IMG_0796
IMG_0833
IMG_0876
IMG_0882
IMG_0921
IMG_0962
IMG_1011
IMG_1026
IMG_1028
IMG_1030
IMG_1034
IMG_1089
IMG_1100
IMG_1102
IMG_1122
IMG_1123
01/34 
start stop bwd fwd


Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc