DSC01777
DSC01786
DSC01788
DSC01793
DSC01821
DSC01828
DSC01853
DSC01867
DSC01872
1/9 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc