Sinh nhật 65 tuổi của bà chủ của tôi, Oct. 12. 2011, được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 9 tháng 10 tại nhà cho tiện lợi thơi giờ và công quỹ nhà nước.

 


Các thành viên Hội Đồng Lục Phan muốn tổ chức tại Bob Chin, một một nhà hàng seafood nổi tiếng, nhưng ông bà chủ nhất định không chịu. Cũng là một ngoại lề vì nhiều lý do. Thứ nhất, trong thời kỳ kinh tế khó khăn, tiếc kiệm là điều cần thiếc nên làm. Kế đến, tuổi ngày càng cao, không mấy thích hợp với sơn hào hãi sàn, ăn vào chỉ khổ cho tấm thân già. Và cuối cùng, một bửa ăn đạm bác ở nhà với đầy đủ con cháu vui và ấm cúng hơn nhiều so với một bửa ăn thịnh soạn ngoài tiệm.
Cuối cùng, phải huỹ bỏ Reservation ở tiệm để cùng nhau vui vẻ tại nhà.
Một bửa ăn tối cho 9 người lớn và 7 con nít tại Bob Chin, trung bình khoảng 1000 đô la, bao gồn thuế và Tip. Tổ chức tại nhà chỉ tồn chưa tới 3 trăm đồng, bao gồm thức uồng và Birth Day Cake. Như vậy, tổ chức tại nhà là điều hợp lý nên thực hiện. Luc Phan