Hôm qua, Thứ Bảy Aug 6 2011, gia đình quây quần ăn Sinh nhật thứ bảy của Cu Minh ( con trai Nguyên-Trâm ) tại nhà Châu-Khãi.
Kết hợp BirthDay của Minh và thăm bạn bè ở Chicago, Trâm mượn nhà Châu-Khãi để tổ chức cho tiện. Nhờ tổ chức ở nhà Châu nên chỉ một mình gia đình Nguyên-Trâm phải đi xa ( 1 giờ lái xe ) những gia đình khác xem như được dự tiệc tại chỗ.

 


Cu Minh được sinh ra tại Bệnh viên Elm Brook của Thành phố Woodfield thuộc Tiểu Bang Wisconsin, ngày Aug 9 2004. Như vậy, Cu Minh đã được 7 tuổi và sẽ vào lớp một năm học tới ( Chậm một năm ).
Buổi tiệc được Trâm chuẩn bị rất thịnh soạn gồm có Mực nướng nhồi thịt, Thịt bò ( fillet mignon ) lúc lắc, Bánh xèo, và Hủ tiếu thập cẩm áp chảo.


Bánh Sinh Nhật của Minh năm nay nhỏ thôi. Đúng là con càng lớn, cha mẹ mua bánh sinh nhật càng nhỏ. Một điều thiệt thòi cho cu Minh là mọi người quên quy ước phong bì để Cu Minh cho vào Piggy Bank, vì vừa xong bánh BirthDay cha mẹ Minh đã vội đi Chicago. Nói thế chứ không sao, Minh sẽ collect money hôm nay.
Ngoài phong bì do Cô, Chú và Ông Bà nội ngoại, Cu Minh còn được Cô Châu biếu một Skaterboard khoảng 200 bucks.
Happy BirthDay Minh Minh !
Gurnee Aug 7 2011
Lục Phan